GTFoto Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Státní zemědělský intervenční fond se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky https://gtfoto.szif.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku Portálu GTFoto https://gtfoto.szif.cz/.

Stav souladu

Tato internetová stránka jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimky z přístupnosti

Web vyžaduje pro přihlášení zapnuté technicky nutné cookies. Nelze technicky zajistit plnou funkcionalitu a přizpůsobení obsahu a kódu webových stránek všem programovým vybavením (prohlížečům).

Plná funkcionalita webových stránek a jednotlivých služeb je v současnosti garantována pouze pro webové prohlížeče Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Google Chrome v aktuálních podporovaných verzích výrobce.

Cookies a jejich nastavení

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat opakovaně při přechodu z jedné stránky na druhou.

Především využíváme cookies pro zachování při přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Žádné z cookies použitých na našich webových stránkách neslouží ke sběru informací, které by se týkaly Vaši osobní identity. Váš souhlas se zpracováním souborů cookies máte možnost si upravit dle Vašich preferencí v liště webové stránky.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu mohou být dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech: pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Náměty, postřehy či konkrétní informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete poslat na adresu technického správce serveru − gtfoto@szif.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Státním zemědělským intervenčním fondem. 

Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.


V případě potřeby se můžete obracet na naši infolinku technické pomoci:

telefon: 222 871 871, e-mailová adresa: gtfoto@szif.cz.

Toto prohlášení může být na základě změn v poskytování služeb průběžně upravováno a aktualizováno.


Aktualizováno dne 1. 3. 2023